Грейс Забриски

Родена: 17 май 1941
- 82 годишна

Grace Zabriskie