Ксения Валдери

Родена: 21 юни 1926
- 98 годишна

Xenia Valderi