Гейл Ан Хърд

Родена: 25 октомври 1955
- 68 годишна

Gale Anne Hurd