Мария Пиа Касилио

Родена: 5.05.1935
Починала: 10 април 2012
- на 76 години

Maria Pia Casilio