Шарън Хорган

Родена: 13 юли 1970
- 51 годишна

Sharon Horgan

Игра в:

Заедно (2021)
Човека за теб (2015)
Конят Боджак (2014) (Сериал)
Run & Jump (2013)
В един миг (2005)


Сценарий за:

Развод (2016-2019) (Сериал)
Motherland (2016) (Сериал)


Идея за:

Motherland (2016) (Сериал)

Act:

Together (2021)
Game Night (2018)
Man Up (2015)
BoJack Horseman (2014) (Сериал)
Run & Jump (2013)
Valiant (2005)
Imagine Me & You (2005)


Writer:

Divorce (2016-2019) (Сериал)
Motherland (2016) (Сериал)


Idea:

Motherland (2016) (Сериал)