Александър Бабара

Alexander Babara

Игра в:

Черна птица (2022) (Сериал)
Ловът (2020)
Dark Meridian (2017)
Бързи и яростни 8 (2017)
Древните (2013) (Сериал)

Act:

Black Bird (2022) (Сериал)
The Card Counter (2021)
The Hunt (2020)
Dark Meridian (2017)
The Fate of the Furious (2017)
The Originals (2013) (Сериал)