Тери Хойс

Родена: 18 януари 1952
- 71 годишна

Terri Hoyos

Игра в:

Кучето (2022)
Бош: Наследство (2022) (Сериал)
Лънчпад (2021) (Сериал)
Мама (2013-2021) (Сериал)
Кървав прах (2003)
Престъпления от страст (1984)

Act:

Dog (2022)
Bosch: Legacy (2022) (Сериал)
Launchpad (2021) (Сериал)
Together Together (2021)
Mom (2013-2021) (Сериал)
A Man Apart (2003)
She's No Angel (2002)
Crimes of Passion (1984)