Гюстав Керверн

Роден: 27 декември .1962
- 58 годишен

Gustave Kervern

Игра в:

Ще се видим там горе (2017)
Сент Амур (2016)
Odd Job (2016)
Асфалт (2015)
Нито се продава, нито се дава под наем (2011)


Режисьора за:

Чувствам се добре (2018)
Сент Амур (2016)


Сценарий за:

Чувствам се добре (2018)
Сент Амур (2016)


Продуцент:

Чувствам се добре (2018)
Сент Амур (2016)

Act:

Perfumes (2019)
Cornelius, the Howling Miller (2017)
See You Up There (2017)
Un profil pour deux (2017)
150 Milligrams (2016)
Saint Amour (2016)
Odd Job (2016)
Asphalte (2015)
Holidays by the Sea (2011)


Director:

I Feel Good (2018)
Saint Amour (2016)


Writer:

I Feel Good (2018)
Saint Amour (2016)


Producer:

I Feel Good (2018)
Saint Amour (2016)