Шабана Азми

Родена: 18 септември 1950
- 73 годишна

Shabana Azmi