Джонатан Трупър

Роден: 19 февруари 1970
- 52 годишен

Jonathan Tropper

Игра в:

Проглеждане (2019) (Сериал)


Режисьора за:

Воин (2019) (Сериал)
Банши, Пенсилвания (2013-2016) (Сериал)


Сценарий за:

Проектът "Адам" (2022)
Воин (2019) (Сериал)
Проглеждане (2019) (Сериал)
Кодахром (2017)
Винил (2016) (Сериал)
Banshee Origins (2013-2016) (Сериал)
Банши, Пенсилвания (2013-2016) (Сериал)


Идея за:

Воин (2019) (Сериал)
Банши, Пенсилвания (2013-2016) (Сериал)


Продуцент:

Воин (2019) (Сериал)
Проглеждане (2019) (Сериал)
Irreplaceable You (2018)
Кодахром (2017)
Banshee Origins (2013-2016) (Сериал)
Банши, Пенсилвания (2013-2016) (Сериал)

Act:

See (2019) (Сериал)


Director:

Warrior (2019) (Сериал)
Banshee (2013-2016) (Сериал)


Writer:

The Adam Project (2022)
Warrior (2019) (Сериал)
See (2019) (Сериал)
Kodachrome (2017)
Vinyl (2016) (Сериал)
This Is Where I Leave You (2014)
Banshee Origins (2013-2016) (Сериал)
Banshee (2013-2016) (Сериал)


Idea:

Warrior (2019) (Сериал)
Banshee (2013-2016) (Сериал)


Producer:

Warrior (2019) (Сериал)
See (2019) (Сериал)
Irreplaceable You (2018)
Kodachrome (2017)
This Is Where I Leave You (2014)
Banshee Origins (2013-2016) (Сериал)
Banshee (2013-2016) (Сериал)