Александър Вийом

Роден: 20 декември .1972
- 48 годишен

Alexandre Willaume

Игра в:

Колелото на времето (2021) (Сериал)
Кобра (2020) (Сериал)
The Head (2020) (Сериал)
Дълбоката държава (2018) (Сериал)
Валериан и градът на хилядите планети (2017)
Cкръб и радост (2013)
Онзи, който убива (2011) (Мини сериал)
Серия от: Онзи, който убива - Dødens kabale (2011)

Act:

The Wheel of Time (2021) (Сериал)
Cobra (2020) (Сериал)
The Head (2020) (Сериал)
Tomb Raider (2018)
Deep State (2018) (Сериал)
Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)
Sorrow and Joy (2013)
Those Who Kill (2011) (Мини сериал)
Episode from: Those Who Kill - Dødens kabale (2011)