Лиса Джеймс Ларсън

Lisa James Larsson


Режисьора за:

Британия (2017) (Сериал)
Виктория (2016-2019) (Сериал)


Director:

Fate: The Winx Saga (2021) (Сериал)
Britannia (2017) (Сериал)
Victoria (2016-2019) (Сериал)