Лиа Макхю

Lia McHugh

Игра в:

Серия от: В тъмното - Те почукаха на вратата (2019)
Хижата (2019)
В тъмното (2018) (Сериал)
Американка (2018) (Сериал)
Кажи ми името си (2018)
Тотем (2017)
Горещи летни нощи (2017)

Act:

Eternals (2021)
A House on the Bayou (2021)
Episode from: Into the Dark - They Come Knocking (2019)
The Lodge (2019)
Into the Dark (2018) (Сериал)
American Woman (2018) (Сериал)
Tell Me Your Name (2018)
Totem (2017)
Hot Summer Nights (2017)