Пол Уeсли

Роден: 23 юли 1982
- 39 годишен

Paul Wesley

Игра в:

Батуоман (2019) (Сериал)
Разкажи ми приказка (2018) (Сериал)
Майки и дъщери (2016)
Късният Блоумър (2016)
Преди да изчезна (2014)
Дневниците на вампира (2009-2017) (Сериал)
Другаде (2009)
Плантация (2007) (Сериал)
Воин на мира (2006)
Кварталът на богатитe (2003-2007) (Сериал)


Режисьора за:

Розуел, Ню Мексико (2019) (Сериал)
Батуоман (2019) (Сериал)
Вампири: Наследство (2018) (Сериал)


Продуцент:

Преди да изчезна (2014)

Act:

Batwoman (2019) (Сериал)
Tell Me a Story (2018) (Сериал)
Mothers and Daughters (2016)
The Late Bloomer (2016)
Before I Disappear (2014)
The Vampire Diaries (2009-2017) (Сериал)
Elsewhere (2009)
Cane (2007) (Сериал)
Peaceful Warrior (2006)
The O.C. (2003-2007) (Сериал)
Minority Report (2002)


Director:

Roswell, New Mexico (2019) (Сериал)
Batwoman (2019) (Сериал)
Legacies (2018) (Сериал)


Producer:

Before I Disappear (2014)