Ибен Дорнър

Родена: 19 октомври 1978
- 43 годишна

Iben Dorner

Игра в:

Кестеновия човек (2021) (Сериал)
Министърът (2020) (Сериал)
Серия от: Онзи, който убива - Liget i skoven (2011)
Онзи, който убива (2011) (Мини сериал)
Серия от: Онзи, който убива - Утопия (2011)
Серия от: Онзи, който убива - Øje for øje (2011)
Серия от: Онзи, който убива - Dødens kabale (2011)
Kандидатът (2008)

Act:

The Chestnut Man (2021) (Сериал)
The Minister (2020) (Сериал)
Episode from: Those Who Kill - Liget i skoven (2011)
Those Who Kill (2011) (Мини сериал)
Episode from: Those Who Kill - Utopia (2011)
Episode from: Those Who Kill - Øje for øje (2011)
Episode from: Those Who Kill - Dødens kabale (2011)
The Candidate (2008)