Каспър Барфод

Роден: 7.03.1972
- 49 годишен

Kasper Barfoed

Игра в:

Кестеновия човек (2021) (Сериал)


Режисьора за:

Кестеновия човек (2021) (Сериал)
The Numbers Station (2013)
Серия от: Онзи, който убива - Øje for øje (2011)
Серия от: Онзи, който убива - Dødens kabale (2011)
Kандидатът (2008)

Act:

The Chestnut Man (2021) (Сериал)


Director:

The Chestnut Man (2021) (Сериал)
The Numbers Station (2013)
Episode from: Those Who Kill - Øje for øje (2011)
Episode from: Those Who Kill - Dødens kabale (2011)
The Candidate (2008)