Елиша Кук мл.

Роден: 26 декември .1903
Починал: 18 май 1995
- на 91 години

Elisha Cook Jr.