Родни Роуланд

Роден: 20 февруари 1964
- 57 годишен

Rodney Rowland

Игра в:

Вампири: Наследство (2018) (Сериал)
The Capture (2017)
Тези, които убиват (2014) (Сериал)
Вероника Марс (2004-2019) (Сериал)
Кварталът на богатитe (2003-2007) (Сериал)
Шестият ден (2000)

Act:

Legacies (2018) (Сериал)
The Capture (2017)
Those Who Kill (2014) (Сериал)
Veronica Mars (2004-2019) (Сериал)
The O.C. (2003-2007) (Сериал)
The 6th Day (2000)