Джеймс Хаус

James Hawes


Режисьора за:

Куци коне (2022) (Сериал)
Отгледани от вълци (2020) (Сериал)
Снежен снаряд (2020) (Сериал)
The Alienist (2018) (Сериал)
Под прикритие (2016) (Сериал)
Инид (2009)
Доктор Кой (2005) (Сериал)


Продуцент:

Снежен снаряд (2020) (Сериал)


Монтаж за:

Куци коне (2022) (Сериал)


Director:

Slow Horses (2022) (Сериал)
Raised by Wolves (2020) (Сериал)
Snowpiercer (2020) (Сериал)
The Alienist (2018) (Сериал)
Undercover (2016) (Сериал)
Enid (2009)
Doctor Who (2005) (Сериал)


Producer:

Snowpiercer (2020) (Сериал)


Editor:

Slow Horses (2022) (Сериал)