Алекса Деми

Родена: 11 декември .1990
- 31 годишна

Alexa Demie

Игра в:

Еуфория (2019) (Сериал)
Mid90s (2018)
Мечокът Бригсби (2017)
ОА (2016-2019) (Сериал)

Act:

Euphoria (2019) (Сериал)
Mid90s (2018)
Brigsby Bear (2017)
The OA (2016-2019) (Сериал)