Лулу Антарикса

Родена: 22 август 1995
- 26 годишна

Lulu Antariksa

Игра в:

Лов на вещици (2021)
Вампири: Наследство (2018) (Сериал)
#набелязани (2016-2018) (Сериал)

Act:

Witch Hunt (2021)
Legacies (2018) (Сериал)
What Still Remains (2018)
T@gged (2016-2018) (Сериал)