Джейн Сибет

Родена: 28 ноември 1962
- 59 годишна

Jane Sibbett

Игра в:

Jessica Darling's It List (2016)
Лято в резервата на бизоните (2005)
Пристигането 2 (1998)
Нужни са двама (1995)
Приятели (1994-2004) (Сериал)

Act:

Jessica Darling's It List (2016)
Buffalo Dreams (2005)
The Second Arrival (1998)
It Takes Two (1995)
Friends (1994-2004) (Сериал)