Девид Щрисов

Роден: 1.10.1973
- 48 годишен

Devid Striesow

Игра в:

Осем дни (2019) (Сериал)
Достойнство (2019) (Сериал)
Анри Наварски (2010)
Крахът на Третия Райх (2004)
Академия на смъртта (2004)

Act:

8 Days (2019) (Сериал)
Dignity (2019) (Сериал)
My Brother Simple (2017)
Henri 4 (2010)
Der Untergang (2004)
Before the Fall (2004)