Норма Бейли

Родена: 1949
- 73 годишна

Norma Bailey

Игра в:

Батуоман (2019) (Сериал)
Загадки при разпродажби (2013) (Сериал)


Режисьора за:

Батуоман (2019) (Сериал)
Мистериите на Франки Дрейк (2017) (Сериал)
Коледна тайна (2014)
Загадки при разпродажби (2013) (Сериал)

Act:

Batwoman (2019) (Сериал)
Garage Sale Mysteries (2013) (Сериал)


Director:

Batwoman (2019) (Сериал)
Frankie Drake Mysteries (2017) (Сериал)
The Christmas Secret (2014)
Garage Sale Mysteries (2013) (Сериал)