Нора Арнезедер

Родена: 08 май 1989
- 32 годишна

Nora Arnezeder

Игра в:

Army of the Dead (2021)
Ривиера (2017) (Сериал)
Секретна квартира (2012)
Думите (2012)
Като бял ден посред нощ (2012)

Act:

Tides (2021)
Army of the Dead (2021)
Riviera (2017) (Сериал)
Safe House (2012)
The Words (2012)
What the Day Owes the Night (2012)