Йорма Томила

Роден: 1959
- 64 годишен

Jorma Tommila

Игра в:

Голямата плячка (2014)

Act:

Sisu (2022)
Big Game (2014)