Дъг Стоун

Роден: 27 декември .1950
- 73 годишен

Doug Stone