Симон Кесел

Родена: 1975
- 47 годишна

Simone Kessell

Игра в:

Знамето ни е гибел (2022) (Сериал)
Оби-Уан Кеноби (2022) (Мини сериал)
Reckoning (2019) (Мини сериал)
Бегълци от бъдещето (2018) (Сериал)
2:22 (2017)
Любовниците (2015)
В пламъци (2011)
Експериментът (2008-2013) (Сериал)
Информаторите (2008)
Дъщерите на Маклауд (1996)

Act:

Our Flag Means Death (2022) (Сериал)
Obi-Wan Kenobi (2022) (Мини сериал)
Reckoning (2019) (Мини сериал)
The Crossing (2018) (Сериал)
2:22 (2017)
San Andreas (2015)
The Lovers (2015)
Burning Man (2011)
Fringe (2008-2013) (Сериал)
The Informers (2008)
McLeod's Daughters (1996)