Албан Леноар

Роден: 16 декември .1980
- 41 годишен

Alban Lenoir

Игра в:

Посетители (2022) (Сериал)
Камелотт: Завръщането на краля (2021)
Изгубен куршум (2020)
15 минути война (2019)
Мариан (2019) (Сериал)
Ангелско лице (2018)
Плевели (2018)
Мисионерът (2009)
Инкасо (2004)
Истината за Чарли (2002)


Сценарий за:

Изгубен куршум (2020)

Act:

Visitors (2022) (Сериал)
Kaamelott: First Installment (2021)
Lost Bullet (2020)
15 Minutes of War (2019)
Marianne (2019) (Сериал)
Angel Face (2018)
Bad Seeds (2018)
Le missionnaire (2009)
Cash Truck (2004)
The Truth About Charlie (2002)


Writer:

Lost Bullet (2020)