Сонг Джунг Ки

Роден: 19 септември 1985
- 36 годишен

Song Joong-Ki

Игра в:

Space Sweepers (2021)
Хрониките на Асдал (2019) (Сериал)
Потомци на Слънцето (2016) (Сериал)
Върколакът (2012)
Петте сетива на Ерос (2009)
Ssang-hwa-jeom (2008)

Act:

Space Sweepers (2021)
Aseudal Chronicles (2019) (Сериал)
Descendants of the Sun (2016) (Сериал)
A Werewolf Boy (2012)
Five Senses Of Eros (2009)
Ssang-hwa-jeom (2008)