Инез Куро

Inez Currõ

Игра в:

Трагедията на общите блага (2019) (Мини сериал)
Пикник край Хенгинг Рок (2018) (Сериал)

Act:

The Commons (2019) (Мини сериал)
Picnic at Hanging Rock (2018) (Сериал)