Джон Т. Кречмер

Роден: 23 юли 1954
- 68 годишен

John T. Kretchmer

Игра в:

Уокър (2021) (Сериал)


Режисьора за:

Първо убийство (2022) (Сериал)
Уокър (2021) (Сериал)
Forever (2014-2015) (Сериал)
Вероника Марс (2004-2019) (Сериал)
Утрешен вестник (1996-2000) (Сериал)


Продуцент:

Forever (2014-2015) (Сериал)

Act:

Walker (2021) (Сериал)


Director:

First Kill (2022) (Сериал)
The Winchesters (2022) (Сериал)
Walker (2021) (Сериал)
Forever (2014-2015) (Сериал)
Veronica Mars (2004-2019) (Сериал)
Early Edition (1996-2000) (Сериал)


Producer:

Forever (2014-2015) (Сериал)