Александър Збруев

Роден: 31 март 1938
- 85 годишен

Aleksandr Zbruev