Чарлс Мартин

Charles Martin

Игра в:

Двойник (2017) (Сериал)


Режисьора за:

Писмо за краля (2020) (Сериал)
До живот (2020) (Сериал)
Wild Bill (2019) (Сериал)
Тъмните му материи (2019) (Сериал)
Двойник (2017) (Сериал)
Шанхайската работа (2017)
Skins (2007-2013) (Сериал)

Act:

Counterpart (2017) (Сериал)


Director:

The Letter for the King (2020) (Сериал)
For Life (2020) (Сериал)
Wild Bill (2019) (Сериал)
His Dark Materials (2019) (Сериал)
Counterpart (2017) (Сериал)
S.M.A.R.T. Chase (2017)
Skins (2007-2013) (Сериал)