Джейд Анука

Jade Anouka

Игра в:

The Drowning (2021) (Сериал)
Анджела Блек (2021) (Сериал)
Последната Коледа (2019)
Приятелите на рибаря (2019)
Убийства в рая (2011) (Сериал)

Act:

The Drowning (2021) (Сериал)
Angela Black (2021) (Сериал)
The Rhythm Section (2020)
Last Christmas (2019)
Beforeigners (2019) (Сериал)
Fisherman's Friends (2019)
Death in Paradise (2011) (Сериал)