Юстина Адорно

Родена: 12 март 1991
- 31 годишна

Justina Adorno

Игра в:

Хотел "Гранд" (2019) (Сериал)
Гранд хотел (2019) (Сериал)
Розуел, Ню Мексико (2019) (Сериал)

Act:

Grand Hotel (2019) (Сериал)
Grand Hotel (2019) (Сериал)
Roswell, New Mexico (2019) (Сериал)