Мили Алкок

Родена: 11 април 2000
- 22 годишна

Milly Alcock

Игра в:

Домът на дракона (2022) (Сериал)
Мрак (2020) (Сериал)
Les Norton (2019) (Сериал)
Reckoning (2019) (Мини сериал)

Act:

House of the Dragon (2022) (Сериал)
The Gloaming (2020) (Сериал)
Les Norton (2019) (Сериал)
Reckoning (2019) (Мини сериал)