Кърби Хауъл-Баптист

Kirby Howell-Baptiste

Игра в:

Круела (2021)
Измама за 40 милиона (2021)
Защо жените убиват? (2019) (Сериал)
Открий ме (2018)
Серия от: В тъмното - Нова година - нов човек (2018)
Бари (2018-2019) (Сериал)
Убивайки Ийв (2018) (Сериал)
В тъмното (2018) (Сериал)
Кучешки живот (2017)

Act:

Cruella (2021)
Queenpins (2021)
Happily (2021)
Why Women Kill (2019) (Сериал)
Find Me (2018)
Episode from: Into the Dark - New Year, New You (2018)
Barry (2018-2019) (Сериал)
Killing Eve (2018) (Сериал)
Into the Dark (2018) (Сериал)
A Dog's Purpose (2017)