София Ледарп

Родена: 08 април 1974
- 47 годишна

Sofia Ledarp

Игра в:

Преди да умрем (2017) (Сериал)
Пилот в рокля (2012)
Момичето, което си играеше с огъня (2009)
Момичето с драконовата татуировка (2009)
Момичето, което разбута гнездото на стършелите (2009)
Да обичаш някого (2007)

Act:

Before We Die (2017) (Сериал)
Cockpit (2012)
The Girl Who Played With Fire (2009)
The Girl with the Dragon Tattoo (2009)
The Girl Who Kicked the Hornet's Nest (2009)
To Love Someone (2007)