Ивон Фюрно

Родена: 11 май 1928
- 96 годишна

Yvonne Furneaux