Анибале Нинки

Роден: 20 ноември 1887
Починал: 15 януари 1967
- на 79 години

Annibale Ninchi