Сашио Сакай

Роден: 08 септември 1925
Починал: 11 март 1998
- на 72 години

Sachio Sakai