Ро Хартрампф

Roe Hartrampf

Игра в:

Емили в Париж (2020) (Сериал)
Играта свърши, човече! (2018)
Щастлив брак (2014)
Тези, които убиват (2014) (Сериал)
Елементарно, Уотсън! (2012-2019) (Сериал)
Под наблюдение (2011-2016) (Сериал)

Act:

Emily in Paris (2020) (Сериал)
Game Over, Man! (2018)
Equity (2016)
A Good Marriage (2014)
Those Who Kill (2014) (Сериал)
Elementary (2012-2019) (Сериал)
Person of Interest (2011-2016) (Сериал)