София Копола

Родена: 14 май 1971
- 53 годишна

Sofia Coppola