Стивън Фриърс

Роден: 20 юни 1941
- 80 годишен

Stephen Frears

Игра в:

Шери (2009)


Режисьора за:

Викторина (2020) (Мини сериал)
Решаващият глас (2019) (Мини сериал)
Довереникът на кралицата (2017)
Филомена (2013)
Тамара Дрю (2010)
Шери (2009)
Герой (1992)
Опасни връзки (1988)
Наостри уши (1987)
Ударът (1984)


Продуцент:

Викторина (2020) (Мини сериал)

Act:

A Very English Scandal (2018) (Сериал)
Chéri (2009)


Director:

Quiz (2020) (Мини сериал)
The Loudest Voice (2019) (Мини сериал)
A Very English Scandal (2018) (Сериал)
Victoria and Abdul (2017)
Philomena (2013)
Tamara Drewe (2010)
Chéri (2009)
Dirty Pretty Things (2002)
Hero (1992)
Dangerous Liaisons (1988)
Prick Up Your Ears (1987)
The Hit (1984)


Producer:

Quiz (2020) (Мини сериал)
A Very English Scandal (2018) (Сериал)