Хелена Бонам Картър

Родена: 26 май 1966
- 58 годишна

Helena Bonham Carter