Шейн Римър

Роден: 28 май 1929
- 95 годишен

Shane Rimmer