Амир Талай

Роден: 24 юни 1977
- 44 годишен

Amir Talai

Игра в:

Дом за любимеца (2021) (Сериал)
Психиатър под ръка (2021) (Сериал)
Серия от: В тъмното - Пука е жив! (2020)
Брачна история (2019)
Тук и сега (2018) (Сериал)
В тъмното (2018) (Сериал)
Не се притеснявай, той няма да стигне далече (2018)
От Ел Ей до Вегас (2018) (Сериал)
Кръгът (2017)
Защо да убием Гюнтер? (2017)
Баба (2015)
Скорпион (2014-2018) (Сериал)
Очаквай неочакваното (2012)
Завръщането (2005) (Сериал)
American Dad! (2005) (Сериал)

Act:

Puppy Place (2021) (Сериал)
The Shrink Next Door (2021) (Сериал)
Episode from: Into the Dark - Pooka Lives! (2020)
Marriage Story (2019)
Here and Now (2018) (Сериал)
Into the Dark (2018) (Сериал)
Don't Worry, He Won't Get Far on Foot (2018)
LA to Vegas (2018) (Сериал)
The Circle (2017)
Killing Gunther (2017)
Grandma (2015)
Scorpion (2014-2018) (Сериал)
What to Expect When You're Expecting (2012)
The Pursuit of Happyness (2006)
The Comeback (2005) (Сериал)
American Dad! (2005) (Сериал)