Самуел Фрьолер

Samuel Fröler

Игра в:

Плаващи пясъци (2019) (Сериал)
Преди да умрем (2017) (Сериал)
Граничен град (2016) (Сериал)
Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син (2015)
Охранителите (2001)

Act:

Quicksand (2019) (Сериал)
Before We Die (2017) (Сериал)
Bordertown (2016) (Сериал)
The Prosecutor the Defender the Father and His Son (2015)
Headhunter (2009)
Executive Protection (2001)