Ларс Ранте

Роден: 26 август 1969
- 52 годишен

Lars Ranthe

Игра в:

Кестеновия човек (2021) (Сериал)
Още едно (2020)
Надалеч полети (2018)
Комуната (2016)
Ловът (2012)
Ябълките на Адам (2005)
Мухи на стената (2005)
В твоите ръце (2004)
Братя (2004)
Окей (2002)

Act:

The Chestnut Man (2021) (Сериал)
Another Round (2020)
Up and Away (2018)
Kollektivet (2016)
The Hunt (2012)
Adam's Apples (2005)
Flies on the Wall (2005)
In Your Hands (2004)
Brothers (2004)
Okay (2002)